Cuối cùng Firefox 6 đã cung cấp tính năng mới quản lý mật khẩu. Bằng sự giúp đỡ quản lý mật khẩu của Firefox 6.0, bạn có thể thiết lập các cài đặt cho trang web cá nhân.

>>> Mozilla chính thức phát hành Firefox 6

Hiện tại không có lựa chọn đồ họa có sẵn trên trình duyệt Firefox 6 cho quản lý mật khẩu để bắt đầu bạn cần phải nhập bằng tay, gõ about:permissions vào trình duyệt firefox.

Firefox 6 bổ sung tính năng "Quản lý mật khẩu"

Thiết đặt Quyền cho một Website

Trong cửa sổ này, chúng ta có thể quản lý mật khẩu, chia sẻ vị trí, cookies, cửa sổ pop-up và lưu trữ offline cho trang web tại một thời điểm. Trước đó, tất cả các thiết lập bảo mật áp dụng cho tất cả các trang web và có không có tùy chọn cho thiết lập bảo mật đặc biệt trên trên trang web riêng lẻ. Nhưng giờ đây bạn có thể làm điều đó bằng cách sử dụng mật khẩu quản lý.

Ví dụ bạn không muốn lưu mật khẩu trang web của Google và các thiết lập khác. Để áp dụng thiết lập này chỉ cần chọn trang web từ danh sách bên trái và chọn tùy chọn phía bên phải của cửa sổ. Khi làm việc với một trang web duy nhất, bạn cũng có thể nhấp vào Forget About This Site button (góc trên bên phải) để xóa tất cả những gì Firefox đã được lưu trữ cho trang web đó.

Firefox 6 bổ sung tính năng "Quản lý mật khẩu"

Kiểu quyền hạn bạn có thể Quản lý trong quản lý mật khẩu

Store passwords: Cho phép hoặc chặn Firefox lưu trữ mật khẩu cho các trang web. Nếu bạn muốn quản lý thiết lập mật khẩu, bạn có thể làm điều này sau khi nhấp chuột vào nút Manage Password bên phải.

Share Location: Thiết lập Firefox để luôn luôn yêu cầu cho phép, tự động cho phép hoặc ngăn chặn nó chia sẻ vị trí hiện tại của bạn.

Set Cookies: Sử dụng tùy chọn này cho phép các trang web để thiết lập cookie, thiết lập chỉ dành cho phiên hiện tại hoặc ngăn chặn chúng được thiết lập. Bạn có thể loại bỏ các cookie bằng cách nhấn vào Remove All Cookies hoặc quản lý các tập tin cookie cá nhân bằng cách nhấn vào Manage Cookies...

Open Pop-up windows: Chặn hoặc cho phép các trang web mở cửa sổ pop-up.

Maintain Offline Storage: Thiết lập các trang web để luôn luôn yêu cầu cho phép, tự động cho phép hoặc ngăn chặn từ các lưu trữ thông tin trên máy tính cho việc sử dụng khi bạn offline.