Khi đang thực hiện tải các tập tin có dung lượng lớn từ Internet về máy tính. Đột nhiên, Windows rơi vào trạng thái ngủ đông để tiết kiệm năng lượng theo thời gian mặc định đã làm gián đoạn công việc đang thực hiện công việc, tiêu tốn thêm thời gian và phí Intenrnet của bạn.

Bài viết này sẽ giới thiệu một ứng dụng xách tay nhỏ gọn cho phép bạn ngăn chặn các chế độ tự động của Windows như Shutdown, Reboot, Stanby, Turn Off, Hibernation một cách hữu hiệu, ứng dụng có tên Don't Sleep.

Ngăn chặn bị ngắt kết nối khi download trong Windows

Don't Sleep là một ứng dụng xách tay không cần cài đặt, sau khi tải về giải nén kích hoạt tập tin thực thi DontSleep.exe để ngăn chặn Windows kích hoạt các chế độ Stanby, Hybrid-Stanby, Hibernation, Reboot, Shutdown nhằm tránh việc mất quyền kiểm soát máy tính của bạn từ các hoạt động ngầm mặc định của Windows. Ngoài ra, ứng dụng cũng có thể ngăn chặn hoạt động của chế độ bảo vệ màn hình để không làm gián đoạn công việc của bạn.

Chức năng

Don't Sleep: cung cấp các tính năng cho phép bạn thực hiện với ứng dụng như

 • To-Tray: Hiển thị trên thanh hệ thống.
 • Hide: Ẩn ứng dụng nếu muốn hiển thị trở lại bạn phải kích hoạt tập tin thực thi dontSleep.exe, không nên sử dụng.
 • Minimize to tray if Minimize: Hiển thị thu nhỏ trên thanh hệ thống khi bạn muốn thu nhỏ ứng dụng để làm việc với các ứng dụng khác.
 • Minimize to tray if Close: Hiển thị trên thanh hệ thống khi bạn nhấn đóng cửa sổ ứng dụng.
 • Enabling the Mini-HTTP feature: Kích hoạt chức năng kết nối với giao thức HTTP qua các cổng mặc định là 8080
 • Start Parameter: Hiển thị các tham số thực hiện việc vô hiệu hóa các chức năng.
 • Exit: Thoát khỏi ứng dụng.

System: Cho phép bạn liên kết nhanh với các chức năng của hệ thống như Task Manager, System, Power Config, Desktop, Monitor, Screensaver Timeout, Screensave, User Accounts, System ConfigurationSystem Information.

Nút Option trong khung Blocking ứng dụng cung cấp các chức năng cho phép bạn thực hiện áp đặt thời gian sử dụng với Don't Sleep thông qua 2 tiện ích Program Star, When you reactivate the PC (from stanby...), hiển thị biểu tượng trên thanh hệ thống hoặc khởi động ứng dụng cùng Windows v.v....

Tại khung Timer ứng dụng cung cấp một số tiện ích cho phép bạn thực hiện để kích hoạt lại các tính năng và làm việc với Windows ở các chế độ sau khi thoát khỏi ứng dụng như:

 • Exit and Stop Blocking: Thoát và ngưng việc vô hiệu hóa các tính năng.
 • Exit and Shutdown: Thoát và tắt máy tính.
 • Exit and aggressive Shutdown: Thoát và ép buộc tắt máy tính.
 • Exit and Standby/Hibernation: Thoát và làm việc với Windows ở chế độ chờ/ngủ đông.
 • Disable Blocking: Vô hiệu hóa việc ngăn chặn các chế độ của Windows.

Lưu ý: Tác giả khuyên bạn hãy sử dụng chức năng Exit and Stop Blocking để tránh gián đoạn công việc nếu lỡ tay thoát khỏi ứng dụng và không làm tổn hại đến hoạt động của hệ thống khi bị chuyển đổi chế độ một cách bắt buộc.