posted by onlinemedia.vn

Quy định chống spam của nhà cung cấp dịch vụ SMS

Tùy vào từng nhà cung cấp dịch vụ mạng di động, Quý khách hàng/ Đối tác lưu ý đọc kỹ các quy định riêng đối với từng mạng di động dưới đây:

1. Quy định của mạng VinaPhone:

 • Khách hàng không được gửi quá 3 tin nhắn có cùng nội dung với một số điện thoại trong thời gian 5 phút.
 • Khách hàng không được gửi quá 5 tin nhắn có cùng nội dung với một số điện thoại trong thời gian 10 phút.
 • Khách hàng không được gửi quá 30 tin nhắn có cùng nội dung với một số điện thoại trong thời gian 1 giờ.
 • Khách hàng không được gửi quá 300 tin nhắn có cùng nội dung với một số điện thoại trong thời gian 24 giờ.

2. Quy định của mạng Viettel:

- Đối với các bản tin SMS có mức cước từ 10.000 đồng trở xuống:

 • Khách hàng không được gửi quá 3 tin nhắn có cùng nội dung từ một số điện thoại trong thời gian 5 phút.
 • Khách hàng không được gửi quá 10 tin nhắn có cùng nội dung từ một số điện thoại trong thời gian 1 giờ.
 • Khách hàng không được gửi quá 100 tin nhắn trong vòng 24 giờ.

- Đối với các bản tin SMS có mức cước lớn hơn 10.000 đồng:

 • Khách hàng không được gửi quá 3 tin nhắn có cùng nội dung từ một số điện thoại trong thời gian 30 phút.
 • Khách hàng không được gửi quá 10 tin nhắn có cùng nội dung từ một số điện thoại trong thời gian 24 giờ.

3. Quy định của mạng MobiFone:

Khách hàng không được sử dụng các dịch vụ nội dung của một nhà cung cấp quá 150.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT) trong ngày (từ 0h00 đến 23h59:59)

4. Quy định của mạng Sphone:

 • Khách hàng không được gửi quá 3 tin nhắn có cùng nội dung với một số điện thoại trong thời gian 5 phút.
 • Khách hàng không được gửi quá 5 tin nhắn có cùng nội dung với một số điện thoại trong thời gian 10 phút.
 • Khách hàng không được gửi quá 30 tin nhắn có cùng nội dung với một số điện thoại trong thời gian 1 giờ.
 • Khách hàng không được gửi quá 300 tin nhắn có cùng nội dung với một số điện thoại trong thời gian 24 giờ.
OnlineMedia không nhân nhượng trong chính sách chống thư rác. Tài khoản của người sử dụng sẽ bị khóa nếu vi phạm một trong những quy định nêu trên.

Hãy gửi những thông báo về bất kỳ hành vi hay nghi ngờ nào của bạn liên quan tới thư rác về địa chỉ sales@onlinemedia.vn.

Các Telco/ Các nhà mạng cũng có thể liên hệ với chúng tôi về vấn đề Spam SMS thông qua sales@onlinemedia.vn.

Nếu có thể, bạn nên đăng ký dừng nhận tin nhắn (Unscribe) theo chỉ dẫn ở cuối mỗi tin nhắn trong trường hợp bạn không muốn nhận thư từ người gửi.