Quang cao Facebook - Facebook ads
Cơ hội quảng cáo trên mạng xã hội lớn nhất thế giới, quảng cáo cho những người tri thức độ tuổi từ 13 đến 65, và đây là những gì bạn cân theo một đối tượng khách hàng cụ thể


Địa Điểm: Việt Nam,

Tuổi từ _________13 đến 65________________________

Ngày Sinh: ______________________________________

Giới Tính: Nam / Nữ

Từ khóa: _______________________________________

Giáo Dục:

[x] Tất cả

[ ] Đã tốt nghiệp đại học

[ ] Đang học đại học

[ ] Đang học trung học

Nơi làm việc: Việt Nam,....

Quan hệ:

[x] Tất cả

[ ] Độc thân ........................ [ ]Đang hẹn hò

[ ]Đã đính hôn .....................[ ]Đã kết hôn

Ngôn Ngữ: Vietnamesc, ________

Qui trình quảng cáo :

1. Khảo sát nhu cầu quảng bá của khách hàng trên internet
2. Tư vấn khách hàng chọn đối tượng nhận quảng cáo phù hợp nhất
3. Lên kế hoạch và mẫu quảng cáo giúp quý khách
4. Triển khai quảng cáo 
5. Báo cáo và phân tích kết quả chiến dịch

 

Bảng Giá Quảng Cáo FaceBook:

QUẢN LÝ FANPAGE: 

Gói Sản Phẩm

Chi phí

1. Tạo Fanpage
2. Thiết kế banner chính cho fanpage
3. Post tin mỗi ngày (3 tin/ngày)
4. Thu hút tối thiểu 5000 view/tháng
5. Report phân tích fanpage mỗi tháng

2.300.000 vnd

 

FACEBOOK ADS THEO CLICK: 

Gói Sản Phẩm

Số lượng clicks

Phí quản lý

Phí khởi tạo

Báo Cáo

 FaceBook A1

1.000

15% ngân sách trả cho facebook

 Miển phí

 Tuần

 FaceBook B1

5.000

12% ngân sách trả cho facebook

 Miển phí

 Tuần

 FaceBook C1

10.000

10% ngân sách trả cho facebook

 Miển phí

Tuần

 FaceBook D1

50.000

10% ngân sách trả cho facebook

 Miển phí

Tuần

 


Xem thông kê về thành viên online trên facebook