posted by onlinemedia.vn

OnlineMedia.vn cung cấp một bộ sưu tập các công cụ và tài nguyên để tạo ra, khởi động, và quản lý các chiến dịch email marketing. Sau đây là các điều khoản và điều kiện sử dụng của OnlineMedia.vn, cùng với bất kỳ sự bổ sung các quy tắc và bất kỳ luật hay chính sách thi hành nào có thể được xuất bản theo thời gian bởi OnlineMedia.

1. Các dịch vụ và Hỗ trợ

1.1 OnlineMedia được cung cấp theo các điều khoản, điều kiện và mọi chính sách điều hành sau mà OnlineMedia.vncó thể thiết lập ( "Thoả thuận"). OnlineMedia có thể thay đổi Thỏa thuận này, và việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ thì tùy thuộc sự chấp nhận của Khách hàng về những thay đổi đó. Ngoài ra, khi sử dụng những dịch vụ OnlineMedia cụ thể, khách hàng và OnlineMedia phải tuân theo mọi chỉ dẫn hay Luật quy định áp dụng cho các dịch vụ đó mà có thể sẽ được đăng theo thời gian.

1.2 OnlineMedia chỉ dành cho những người có thể hình thành các hợp đồng ràng buộc pháp lý theo luật áp dụng. Không giới hạn ở phạm vi nói trên, OnlineMedia không dành cho các cá nhân dưới 18 tuổi. Nếu bạn không đủ điều kiện, vui lòng không sử dụng OnlineMedia .

1.3 OnlineMedia cung cấp các công cụ cho các website tập đoàn, website các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các website cộng đồng để đăng kí khách truy cập website, thu thập và lấy dữ liệu truy cập người xem, và phát triển và thực hiện những truyền thông marketing đơn giản và tương tác với khách truy cập.

1.4 Khách hàng phải hoàn tất một mẫu đăng ký để sử dụng OnlineMedia . Khách hàng sẽ cung cấp thông tin đúng, chính xác, cập nhật, và đầy đủ về khách hàng như được yêu cầu trong mẫu đăng ký, và sẽ cập nhật thông tin để giữ cho nó hiện hành. Là một phần của quá trình đăng ký, khách hàng sẽ xác nhận một địa chỉ email và mật khẩu cho tài khoản Khách hàng OnlineMedia . Khách hàng chịu trách nhiệm cho việc duy trì tính bảo mật của các tài khoản của khách hàng, mật khẩu, và các file, và cho tất cả việc sử dụng tài khoản của khách hàng và của OnlineMedia trong tên của Khách hàng. OnlineMedia có đặt quyền từ chối đăng ký, hoặc hủy bỏ, nếu xét thấy không thích hợp

2. Giới hạn và Trách nhiệm

2.1 Đây là một thỏa thuận đối với dịch vụ, và Khách hàng không được cấp một giấy phép cho bất kỳ phần mềm nào theo thỏa thuận này. Khách hàng không được, trực tiếp hay gián tiếp: thiết kế đối chiếu, dịch ngược, tháo rời, hoặc tìm cách phát hiện các mã nguồn, mã đối tượng, hoặc cơ cấu tiềm ẩn, ý kiến, hoặc các thuật toán của OnlineMedia hoặc bất kỳ phần mềm nào, tài liệu, hoặc dữ liệu liên quan đến OnlineMedia ( " Phần mềm "); chỉnh sửa, dịch thuật, hoặc tạo ra các tác phẩm dựa trên OnlineMedia hoặc bất kỳ phần mềm nào; hoặc sao chép (ngoại trừ cho mục đích lưu trữ), phân phối, cầm cố, chuyển nhượng, hoặc chuyển giao, hoặc ngăn trở quyền hạn đối với OnlineMedia hoặc bất kỳ phần mềm nào; sử dụng OnlineMedia hoặc bất kỳ phần mềm nào cho mục đích chia sẻ hoặc phòng dịch vụ hoặc nếu không vì lợi ích của một bên thứ ba; hoặc loại bỏ mọi quyền sở hữu hay nhãn hiệu.

2.2 Khách hàng đại diện, kí kết và bảo đảm rằng Khách hàng sẽ sử dụnOnlineMedia g  chỉ phù hợp với chính sách bảo mật của OnlineMedia như được đăng tải tại website www.OnlineMedia.vn hoặc trang bị cho khách hàng ("Chính sách") và tất cả các luật áp dụng (bao gồm nhưng không giới hạn trong các chính sách và pháp luật liên quan đến việc gửi thư rác, bảo mật, việc nói tục, hoặc phỉ báng). Khách hàng không thể truy cập hoặc sử dụng các danh sách mail của bên thứ ba cùng với việc chuẩn bị hay phân phối những e-mail không được yêu cầu cho bên thứ ba bất kì. Khách hang trong trường hợp này đồng ý bồi thường và OnlineMedia vô hại đối với bất kỳ thiệt hại, mất mát, trách nhiệm pháp lý, định cư, và các chi phí (bao gồm nhưng không có giới hạn trong chi phí và các lệ phí luật sư hợp lý) trong sự liên kết với bất kỳ lời tuyên bố hay hành động nào phát sinh từ một hành vi vi phạm như đã nói ở trên. Mặc dù OnlineMedia không có nghĩa vụ giám sát các nội dung được cung cấp bởi khách hàng hay việc sử dụng OnlineMedia của Khách hàng, OnlineMedia có thể làm như vậy và có thể loại bỏ bất kỳ nội dung đó hoặc không cho phép bất kỳ việc sử dụng OnlineMedia nào mà tin rằng nó có thể được (hoặc bị cáo buộc là) vi phạm nói trên

2.3 Đối với tất cả các tin nhắn email được gửi cùng với OnlineMedia , Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng OnlineMedia được tự động thêm một phần cuối (footer) nêu rõ "Powered by OnlineMedia " hoặc một thông báo tương tự.

2.4 Trong việc sử dụng các tính năng khác nhau của OnlineMedia , Khách hàng có thể cung cấp thông tin (như tên, thông tin liên lạc, hoặc thông tin đăng ký khác) cho OnlineMedia . OnlineMedia có thể sử dụng thông tin này và bất kỳ thông tin kỹ thuật nào về việc sử dụng website này của các khách hàng để tạo phần thuyết trình cho khách hàng, tạo điều kiện cho phong trào của khách hàng thông qua website này, hay việc giao tiếp với khách hàng một cách riêng biệt. OnlineMedia sẽ không cung cấp thông tin cho các công ty mà khách hàng không ủy quyền, và OnlineMedia sẽ không cho phép các công ty đã nhận được thông tin đó để bán và phân phối lại nó mà không có sự đồng ý trước của Khách hàng.

3. Việc chấm dứt thỏa thuận

3.1 Khách hàng có thể chấm dứt Thoả thuận này bất cứ lúc nào bằng cách gửi một e-mail tới info@onlinemedia.vnĐịa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. hoặc bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho OnlineMedia tại Số 767/13 Trần Hưng Đạo, P1, Q5, TpHCM

3.2 OnlineMedia có thể chấm dứt Thoả thuận này hoặc OnlineMedia bất cứ lúc nào có hay không có lý do, và có hay không có thông báo. OnlineMedia sẽ không có trách nhiệm với Khách hàng hoặc bên thứ ba về việc chấm dứt như vậy

3.3 Khi chấm dứt vì bất kì lý do nào, OnlineMedia có thể xoá bất kỳ khách hàng đã lưu trữ dữ liệu trong vòng 30 ngày sau ngày chấm dứt. Tất cả các phần của Thỏa thuận này mà do bản chất của nó mà gây nên sự chấm dứt đó thì sẽ chấm dứt sự tồn tại, bao gồm, không giới hạn trong sự từ bỏ bảo đảm và những giới hạn của trách nhiệm pháp lý.

3.4 Nếu khách hàng không đăng nhập vào tài khoản của mình trong hơn 90 ngày, tài khoản có thể trở nên không hoạt động. Khi một tài khoản được phân loại (theo sự suy xét duy nhất của OnlineMedia ) là không hoạt động, OnlineMedia sẽ thông báo cho khách hàng bằng e-mail. CÁC TÀI KHOẢN KHÔNG HOẠT ĐỘNG CÓ 30 NGÀY ĐỂ TRỞ THÀNH HOẠT ĐỘNG HOẶC LÀ TÀI KHOẢN CÙNG VỚI CÁC DỮ LIỆU CỦA NÓ, BAO GỒM KẾT QUẢ CHIẾN DỊCH ĐĂNG KÍ, CÓ THỂ SẼ BỊ DỠ BỎ VĨNH VIỄN KHỎI CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA ONLINEMEDIA.

4. Từ chối sự bảo đảm

KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ONLINEMEDIA CŨNG CÓ NHỮNG RỦI RO RIÊNG. ONLINEMEDIA KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG ONLINEMEDIA SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HAY KHÔNG BỊ LỖI; CŨNG NHƯ KHÔNG ĐẢM BẢO CHO NHỮNG KẾT QUẢ CÓ THỂ THU ĐƯỢC TỪ VIỆC SỬ DỤNONLINEMEDIA G . ONLINEMEDIA ĐƯỢC CUNG CẤP "NHƯ LÀ" VÀ ONLINEMEDIA TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN TRONG VIỆC BẢO ĐẢM NGỤ Ý KHẢ NĂNG BÁN VÀ SỰ PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ SỰ KHÔNG VI PHẠM.

5. Giới hạn trách nhiệm

BẤT KỂ ĐIỀU GÌ TRÁI LẠI, NGOẠI TRỪ THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN HAY THIỆT HẠI HOẶC HƯ HẠI ĐỐI VỚI TÀI SẢN CÁ NHÂN THỰC TẾ VÀ HỮU HÌNH MÀ DO ONLINEMEDIA GÂY RA, ONLINEMEDIA VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN TẤT CẢ CÁC THIẾT BỊ VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP TÀI SẢN), CÁC VIÊN CHỨC, CÁC CHI NHÁNH, CÁC ĐẠI DIỆN, NHÀ THẦU, VÀ NHÂN VIÊN SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ HƯ HẠI TRỰC TIẾP HAY GIÁN TIẾP ĐẶC BIỆT DO HẬU QUẢ CỦA BẤT ĐỘNG THÁI NÀO TRONG HỢP ĐỒNG, SAI LẦM CÁ NHÂN, HAY MẶT KHÁC, NGAY CẢ KHI ONLINEMEDIA ĐÃ TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI NHƯ VẬY.

6. Xuất khẩu các Dịch vụ hoặc Dữ liệu kĩ thuật

Khách hàng không thể bỏ hoặc xuất khẩu hay cho phép xuất khẩu hay tái xuất OnlineMedia từ Việt Nam, hoặc bất kỳ sản phẩm trực tiếp nào từ đó, bao gồm dữ liệu kỹ thuật, trong sự vi phạm bất kỳ sự hạn chế, pháp luật nào, hay các quy định của Hoa Kỳ hoặc bất kỳ quốc gia áp dụng nào khác.

7. Một số điều khác

7.1 Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận này nhận thấy là không thể thực thi hay không hợp lệ thì quy định sẽ được hạn chế hoặc loại bỏ đến mức tối thiểu cần thiết để Thỏa thuận này sẽ vẫn có đầy đủ hiệu lực và thực thi.

7.2 Cả hai bên đồng ý rằng Thỏa thuận này là lời tuyên bố đầy đủ và thống nhất trong sự hiểu biết lẫn nhau của các bên và thay thế và thay thế và hủy bỏ tất cả các thỏa thuận bằng văn bản và bằng miệng, các truyền thong và những sự thông hiểu trước đó có liên quan đến đối tượng của Thỏa thuận này, và rằng tất cả các miễn chước và sửa đổi phải ở trong một văn bản có chữ ký của cả hai bên, trừ khi có quy định khác ở đây.

7.3 Không có trung gian, hợp tác, liên doanh, hay sự thuê mướn nào được tạo ra như là kết quả của Thỏa thuận này, và khách hàng không có quyền gì trong số các loại trên để ràng buộc OnlineMedia.vn trong bất kỳ sự tôn trọng nào đi nữa.

7.4 Trong mọi hành động hoặc quá trình thực thi các quyền theo Thỏa thuận này, bên thắng kiện sẽ được bồi hoàn chi phí và phí luật sư.

7.5 Chúng tôi có quyền sửa đổi giá cả của chúng tôi và chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng email khi điều này xảy ra.