posted by onlinemedia.vn

Khách hàng đồng ý sử dụng dịch vụ của OnlineMedia đồng nghĩa với việc khách hàng đồng ý với các quy định trong Chính sách chống Thư rác sau đây.

1. Giải thích thuật ngữ

Người sử dụng: là những người sử dụng dịch vụ củaOnlineMedia  , gửi email từ hệ thống của OnlineMedia thông qua phần mềm do OnlineMedia cung cấp.

Liên hệ: mỗi địa chỉ email và các thông tin kèm theo của cá nhân hoặc tổ chức đã đăng ký nhận tin được gọi là một liên hệ.

Danh sách Liên hệ: một nhóm các liên hệ được gọi là danh sách liên hệ, hoặc gọi tắt là danh sách.

Blacklist: là các danh sách đen chứa thông tin về những người gửi thư rác.


2. Với người sử dụng OnlineMedia

Sử dụng Danh sách liên hệ

Tất các những người sử dụng dịch vụ của OnlineMedia phải đồng ý chỉ gửi đi những bản tin email được phép. Điều đó có nghĩa là tất cả những người nhận phải thuộc diện đã đăng ký nhận email từ người gửi.

Việc đăng ký nhận tin có thể được thực hiện thông qua mẫu đăng ký trên website hoặc bản đăng ký trên giấy. Bất kỳ mẫu đăng ký nào cũng nên bao gồm mô tả rõ ràng về cái gì sẽ được gửi và gửi đi với tần suất bao nhiêu. Danh sách có được từ mua bán sẽ không được sử dụng trong hệ thống OnlineMedia bất kể nguồn gốc hoặc có được cho phép hay không.

Là người sử dụng OnlineMedia , bạn không được:

 • Quét email từ các website
 • Mua bán danh sách email (dù họ đã đăng ký hay không)
 • Tự điền thông tin vào mẫu đăng ký nhận tin của bạn
 • Đưa người nhận vào một danh sách nhận tin không liên quan
 • Gửi những nội dung không liên quan đến danh sách
 • Thêm địa chỉ email vào danh sách mà không có sự cho phép của người nhận
 • Gửi email cho những người đã yêu cầu được xóa khỏi danh sách của bạn

Bạn có thể:

 • Gửi đi những bản tin thông thường đến những người đã đăng ký nhận nó
 • Gửi đi thông tin và nội dung đến những người đã yêu cầu nhận nội dung trong các chủ đề từ tổ chức của bạn

Quyền sở hữu và quản lý danh sách liên hệ

Tất cả danh sách liên hệ và các thông tin của khách hàng lưu trữ trên OnlineMedia thuộc quyền sở hữu của khách hàng. Khách hàng có toàn quyền sử dụng và có nghĩa vụ tự bảo vệ thông tin tài khoản đăng nhập của mình tại OnlineMedia . OnlineMedia có nghĩa vụ tôn trọng và giữ bí mật mọi thông tin của khách hàng. Mọi khiếu nại của khách hàng do việc khách hàng tự làm lộ mật khẩu của mình sẽ không được giải quyết.

Chuyển giao Danh sách liên hệ

Xin lưu ý rằng, khi một người nhận đã đăng ký nhận tin từ một trong các danh sách của bạn thì điều đó không có nghĩa là bạn được phép chuyển họ vào các danh sách khác hoặc gửi cho họ những nội dung không giống với những gì họ đã đăng ký nhận, kể cả gửi qua chính danh sách họ đã đăng ký.


3. Với những người nhận email, các ISP và các nhà quản lý blacklist

OnlineMedia không nhân nhượng trong chính sách chống thư rác. Tài khoản của người sử dụng sẽ bị khóa nếu người sử dụng gửi đi email mà không được sự đồng ý của người nhận. Hãy gửi những  thông báo về bất kỳ hành vi hay nghi ngờ nào của bạn liên quan tới thư rác tới hòm thư info@onlinemedia.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. . Các ISP và các nhà quản lý blacklist cũng có thể liên hệ với chúng tôi thông qua   info@onlinemedia.vn . Bên cạnh đó, bạn còn có thể gọi tới số 0982 481 491. Nếu có thể, bạn nên đăng ký dừng nhận tin bằng đường link tương ứng ở cuối mỗi bức thư trong trường hợp bạn không muốn nhận thư từ người gửi. Chúng tôi sẽ có những biện pháp thích hợp để hạn chế người gửi email bằng các câu hỏi.

Mối quan hệ giữa ISP và quản lý Blacklist

OnlineMedia đã xây dựng mối quan hệ với nhiều người đứng đầu các ISP và các nhà quản lý blacklist. Những mối quan hệ này thường bao gồm việc chia sẻ các thông tin về các chính sách, kinh nghiệm và các vấn đề cần quan tâm. Nếu bạn là một ISP, nhà quản trị mail hay chủ sở hữu blacklist và muốn hợp tác với chúng tôi, xin hãy liên hệ qua info@onlinemedia.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .


4. Thực thi chính sách

Biện pháp quản lý thực thi

OnlineMedia có chính sách chống spam nghiêm ngặt. Các biện pháp nghiêm ngặt chúng tôi dùng để quản lý việc thực thi chính sách này bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn trong số đó:

 • Chúng tôi xem xét và giám sát các danh sách lớn được nhập vào. Bao gồm việc xem xét nguồn danh sách, tuổi của danh sách, phương thức thu thập, và trạng thái xác nhận.
 • Một nhân viên của chúng tôi sẽ duyệt các email đã được gửi đến trên 5000 người nhận. Ngưỡng 500 người nhận được áp dụng cho các khách hàng mới sử dụng dịch vụ của chúng tôi ít hơn 1 tháng.
 • Chúng tôi sử dụng một công cụ kiểm tra nội dung để lọc các email chứa những từ hay được sử dụng trong thư rác.
 • Chúng tôi yêu cầu người sử dụng ký tên vào thông báo sau trước mỗi lần gửi: “Tôi xác nhận tất cả thư được gửi đi đều có sự cho phép của tât cả người nhận.”
 • Một bản báo cáo sẽ được ghi lại cho mỗi email được gửi thông qua hệ thống.
 • Bất kỳ khách hàng nào tìm thấy việc sử dụng OnlineMedia để gửi spam sẽ bị ngưng sử dụng dịch vụ.
 • Chúng tôi lưu trữ địa chỉ IP và ngày đăng ký cho mỗi đăng ký nhận tin mới.
 • Tất cả các email, dù là định dạng text hay html, đều phải chứa yêu cầu ngừng nhận email bằng đường link phía dưới của tin nhắn. Yêu cầu ngừng nhận thư này không thể bị xóa bỏ.

Thủ tục xử lý khiếu nại

Chúng tôi có chính sách chống spam chặt chẽ. Tài khoản của bạn sẽ bị khóa nếu bạn gửi email spam. Thư spam được hiểu là những email được gửi với số lượng lớn tới những nhóm người mà bạn không có quan hệ trong kinh doanh hay không yêu cầu nhận thư của bạn. OnlineMedia được sử dụng với mục đích kinh doanh và cho các tổ chức những người thiết lập một danh sách các địa chỉ email đã đăng ký. Chúng tôi chỉ cung cấp các sản phẩm của mình cho những người thực hiện theo đúng chính sách chống thư rác của chúng tôi. Sử dụng hệ thống để gửi email tới các địa chỉ thu thập được theo nhiều cách khác hơn là cho người nhận đăng ký nhận tin danh sách của bạn có thể bị phạt theo Nghị định chống thư rác 90/2008/NĐ-CP của Chính phủ.

Để xác định rõ bạn có gửi thư spam hay không, chúng tôi sẽ:

 • Xem xét nội dung của mail bằng câu hỏi
 • Xem xét danh sách của bạn có giống một danh sách tự thu thập không
 • Xem xét các phàn nàn spam
 • Xem bản ghi để thấy người nhận đã đăng ký nhận tin khi nào và địa chỉ IP của họ

Thủ tục xử lý khiếu nại không đúng

Chúng tôi biết rằng có thể những người đã đăng ký nhận tin từ bạn quên mất rằng họ đã đăng ký. Vì lý do này, chúng tôi giữ địa chỉ IP và ngày đăng ký cho tất cả các đăng ký nhận tin mới. Nếu chúng tôi nhận được lời khiếu nại từ một người nhận mà chúng tôi có giữ các thông tin trên, và email được gửi tới họ chứa đựng nội dung họ đã đăng ký nhận, thì chúng tôi sẽ thông báo cho người nhận ngày đăng ký nhận tin và địa chỉ IP, kèm theo đó là link để người nhận có thể từ chối nhận thư của bạn.

Với loại phàn nàn này, chúng tôi sẽ thông báo tới bạn, giải thích tại sao và kiểm tra website của bạn và có thể đề nghị bạn thay đổi các thông báo và mô tả bạn cung cấp khi người nhận đăng ký vào danh sách của bạn.

Trường hợp người phàn nàn không đăng ký nhận tin qua website của bạn (tức là được nhập vào hệ thống) sẽ không có bản ghi về IP và ngày đăng ký nhận tin. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ nghiên cứu tình huống, xem xét email bằng các câu hỏi, và nếu điều đó khẳng định rằng bạn có thể đã gửi email trái phép, chúng tôi sẽ ngay lập tức khóa chức năng gửi thư trong tài khoản của bạn và sẽ liên hệ với bạn qua email hoặc điện thoại ngay sau đó. Khi chúng tôi nhận được phản hồi từ bạn, và có thể xác minh rằng người nhận đã đăng ký nhận tin từ bạn chúng tôi sẽ khôi phục lại khả năng gửi mail cho bạn.

Thay đổi Chính sách chống Thư rác

OnlineMedia có quyền thay đổi Chính sách chống Thư rác bất kỳ lúc nào, những thay đổi này sẽ được thông báo tới khách hàng và có hiệu lực ngay lập tức. Khách hàng có trách nhiệm tuân thủ quy định sử dụng được đưa lên trang web của OnlineMedia nếu tiếp tục sử dụng dịch vụ của OnlineMedia sau khi nhận được thông báo.