posted by onlinemedia.vn

EMAIL MARKETINGEmail là một trong những hình thức tiếp thị duy nhất mà có thể cho bạn biết chính xác ai đã xem email của bạn và khi nào thì họ thấy nó. Hãy tưởng tượng ra việc gửi đi một chiến dịch email và sau đó, trong thời gian thực bạn sẽ thấy chính xác ai đang đọc email của bạn và (nếu bạn có một website) họ đang click vào liên kết nào. Nó là cách làm hiệu quả và chuyên nghiệp.PTPSoft tự hào mang giải pháp đó đến bạn.

   Công cụ quản trị của PTPSoft. sẽ trình bày dữ liệu của bạn theo biểu đồ và đồ thị, cho phép bạn xác định hiệu suất của một email sau khi nó được gửi.

   Công cụ quản trị của PTPSoft theo dõi những số liệu thống kê quan trọng, bao gồm:

  • Số Email được gửi đi - Xem chính xác có bao nhiêu email đã được gửi đi sau khi các địa chỉ email trùng lặp và xấu đã được gỡ bỏ khỏi danh sách của bạn.
  • Số Email được mở - Xem có bao nhiêu người đã thực sự mở email của bạn.
  • Số người không còn đăng ký - Một thực tế là có những người không còn đăng ký danh sách mail và họ không còn quan tâm. Xem có bao nhiều không còn đăng ký từ danh sách của bạn.
  • Số Email bị trả lại - Đôi khi một email không thể đến được người đăng ký đã định trước vì bất kỳ lí do gì. Những email này được gọi là Email bị trả lại và bạn có thể theo dõi xem có bao nhiều địa chỉ email bj trả lại cho bất kì email nào mà bạn gửi đi.
  • Theo dõi liên kết - Xem bao nhiêu lần mỗi liên kết trong email của bạn được click, khi nào nó được click và bởi ai.

   Bằng cách xem các thống kê này bạn sẽ thấy:

  • Có bao nhiêu email của bạn đã được gửi đi
  • Bao nhiêu phần trăm số người đăng ký đã mở thư của bạn
  • Ai đã click vào một liên kết trong email của bạn và họ đã click vào liên kết nào
  • Có bao nhiều người đăng ký đã tự mình rút khỏi danh sách của bạn
  • Có bao nhiêu người đăng ký mà email của bạn không thể gửi đến nơi
   Sau đó bạn có thể sử dụng các báo cáo này để xác định khá nhiều thông tin hữu ích, bao gồm cả ngày và thời gian tốt nhất để gửi bản tin của bạn, liệu việc gửi những email quảng cáo hay là những bài viết thong tin sẽ kéo một phản ứng tốt hơn...

>>> Bảng giá dịch vụ email marketing

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn giải pháp tốt nhất cho bạn - Hotline: 0982 481 491