Quản Trị Mạng - Đối với những người đã thêm nút chia sẻ mạng xã hội lên website/blog của mình thì có một việc nữa mà rất nhiều người muốn thực hiện đó là theo dõi lượng truy cập được tạo ra từ các nút này. Trước đây, bạn không thể thực hiện việc này nhưng với tính năng theo dõi mới trong Google Analytics (GA) thì việc này trở nên hoàn toàn có thể. Chỉ cần thêm vài dòng mã Analytics, bạn có thể nhanh chóng nhận được kết quả theo dõi lượt truy cập từ các chia sẻ mạng xã hội trên website của mình.

Tại thời điểm này, tính năng theo dõi mạng xã hội trong GA mới chỉ hỗ trợ Facebook, Twitter và Google +1. Theo dõi Google +1 hiện đã được tích hợp sẵn trong GA vì vậy bạn không cần phải thêm mã. Bài viết này hướng dẫn bạn cách tích hợp theo dõi Facebook và Twitter và GA.

Trước khi bắt đầu, hãy chắc chắn là website/blog của bạn đang sử dụng mã GA. Nó sẽ có dạng code tương tự như sau:

<script type="text/javascript">
var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push(['_setAccount', 'UA-xxxxxx-x']);
_gaq.push(['_trackPageview']);
(function() {
var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();
</script>

Nếu không, hãy tạo một tài khoản GA, lấy mã mới và thêm nó vào trang web của mình.

Thêm script theo dõi

Tải về đoạn script theo dõi tại đây và tải lên server của website.

Thêm đoạn mã sau vào file header của site, ngay trước thẻ </head>:

<!-- Google Analytics Social Button Tracking -->
<script type="text/javascript" src="http://url-to-script/ga_social_tracking.js"></script>

Thay "url-to-script" thành URL thực tế mà bạn đã tải tập tin script lên.

Thêm mã theo dõi nút Like của Facebook

Trong website của bạn, xác định vị trí mà bạn sẽ cho hiển thị mã nút Like của Facebook. Nó dạng tương tự như sau:

<div id="fb-root"></div>
<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=222584734419298&amp;xfbml=1"></script>
<fb:like href="" send="true" width="450" show_faces="true" font=""></fb:like>

Ngay dưới đoạn mã này, thêm dòng mã sau:

<script type="text/javascript">_ga.trackFacebook();</script>

Thêm mã theo dõi nút Twitter

Đối với nút Tweet của Twitter, chúng ta cần thêm chức năng callback để kích hoạt theo dõi. Tất cả những gì cần làm là copy/paste đoạn mã sau vào trong thẻ <head>

<script>
(function(){
var twitterWidgets = document.createElement('script');
twitterWidgets.type = 'text/javascript';
twitterWidgets.async = true;
twitterWidgets.src = 'http://platform.twitter.com/widgets.js';
// Setup a callback to track once the script loads.
twitterWidgets.onload = _ga.trackTwitter;
document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(twitterWidgets);
})();
</script>

Gắn theo dõi trên WordPress

Nếu trang web bạn đang sử dụng dựa trên WordPress, có một Plugin có thể sử dụng để theo dõi mạng xã hội đó là Social Media Tracking.

Xem Analytics

Truy cập vào tài khoản GA của bạn. Nếu bạn chưa chuyển sang sử dụng phiên bản mới thì hãy thực hiện việc đó.

Dưới phần Visitor, bạn sẽ thấy link social. Kích vào link Engagement và bạn có thể xem các thống kê mạng xã hội của mình.