Làm thế nào để xem thống kê sử dụng trình duyệt và các vấn đề liên quan trong việc sử dụng trình duyệt Firefox, các hoạt động tải về từ internet về máy tính. Nếu bạn đang sử dụng Mozilla Firefox, bạn có thể xem báo cáo chi tiết thống kê về quá trình sử dụng trình duyệt và các hoạt động thường ngày.

about:me là một tính năng của Firefox cho phép chúng ta thực hiện công việc này. Một khi bạn đã cài đặt about:me trang này sẽ cung cấp cho bạn số liệu thống kê về việc sử dụng trình duyệt kèm theo các biểu đồ minh họa giúp cho bạn hình dung một cách cụ thể hơn về hoạt động này.

Thống kê quá trình sử dụng Internet trên Firefox

Sau khi cài đặt và khởi động lại trình duyệt FireFox bạn chỉ cần gõ about:me trong thanh địa chỉ và nhấn Enter. Trang web hiển thị các thống kê số liệu hoạt động khác nhau kể từ thời điểm bạn bắt đầu sử dụng trình duyệt bằng cách sử dụng lịch sử duyệt web có sẵn trên máy tính.

Thống kê quá trình sử dụng Internet trên Firefox

Activity Stats là đồ thị các trang web mà bạn truy cập nhiều nhất . Nó cung cấp thông tin về danh sách các trang cá nhân bạn thường truy cập nhất. Cùng với đồ thị hoạt động theo giờ truy câp tại các thời điểm khác nhau trong ngày.

Thống kê quá trình sử dụng Internet trên Firefox

Downloads Stats thống kê số liệu các loại tập tin khác nhau mà bạn tải. Nó thống kê theo xu hướng hàng ngày trong hoạt động download của bạn.

Thống kê quá trình sử dụng Internet trên Firefox

Tải và cài đặt About:me tại đây.