posted by onlinemedia.vn

Bạn đang học tiếng Anh, và khả năng nghe của bạn không được thạo lắm  Không cần phải cài đặt những đĩa CD hàng trăm Mb, chỉ cần một phần mềm nặng dưới 6Mb là bạn đã sở hữu trong tay hơn 1000 bài luyện nghe chất lượng. Đó là VOANET.

VOANET cho phép bạn nghe trực tuyến các bài tiếng  Anh, tra từ điển, tốc độ đọc khá chậm nên bạn sẽ ko gặp khó khăn gì lắm. Khi nghe nếu ko hiẻu từ nào chỉ việc bấm đúp chuột vào từ đó, chương trình sẽ giải nghĩa cho bạn .

Download tại đây.

Để sử dụng phần mềm thì máy tính của bạn phải cài đặt .NET framework. Download tại http://hostviet.biz/?NETframework