posted by onlinemedia.vn

FTPCP là một website cung cấp dịch vụ FTP chạy trực tiếp trên trình duyệt, nghĩa là tất cả các thao tác với file và folder đều được thực hiện trực tiếp trên trình duyệt mà không cần phải cài đặt thêm bất cứ chương trình nào trên máy tính.

Với FTPCP, các bạn có thể:
- Duyệt thư mục
- Copy, di chuyển, xóa thư mục, file.
- Đổi tên, đổi permission (chmod) thư mục, file.
- Tạo mới thư mục, file
- Nén thư mục, file
- Xả nén file .zip
- Upload file

- Download file (với file dạng text như .asp, .php, .html thì down thông wa FTPCP, với các file non-text thì down trực tiếp tại FTP server hay gián tiếp wa FTPCP)

- Biên tập và lưu file với bảng mã UTF-8 hỗ trợ tốt tiếng Việt, không bị encode (kiểu như Ӓ -> & #1234; chẳng hạn)

Link: http://offur.com/ftpcp/

Sưu tầm