Khi bạn online gặp phải một số trang tiếng Pháp, Trung, Nhật chẳng hạn, nhưng bạn lại biết rằng những trang này có chứa những thông tin mà bạn cần. Chẳng hạn : sách điện tử, nhạc, phần mềm,v.v…

Vậy sao bạn không nhờ một số dịch vụ dịch thuật trực tuyến miễn phí hỗ trợ bạn. Sau đây là một số trang Web hỗ trợ dịch thuật trực tuyến:

Các bạn thử khám phá mỗi trang nhé, xem chúng dịch chính xác thế nào. Laughing Out Loud