posted by onlinemedia.vn

WEB HOSTING

Web Hosting là dịch vụ lưu trữ web site huyên nghiệp. Web hosting là giải pháp phù hợp cho các cá nhân hoặc doanh nghiệp muốn có một website giới thiệu, giao dịch thương mại trên Internet một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Server Supermicro 2 CPU Intel Xeon Quad Core công nghệ siêu phân luồng với 8 Core Server đặt tại USA và Việt Nam với đường truyền tốc độ cao.

 
Linux Hosting

- PHP 5.x, Perl, Python, Zend optimizer
- MySQL 5.x
- Protected Directories
- POP3/SMTP/IMAP/Webmail
- FTP, HTTP File Manager
- FrontPage Extensions
- CGI-Bin
- 99.9% Server uptime
- 24/7/365 Email & Helpdesk support
- Joomla, PHPBB, OS Commerce,...
- Weekly Backup

Windows Hosting

- ASP 3.0/ASP.NET 1.1/2.x/3.x
- PHP, Zend optimizer , MySQL
- MS Access/MS SQL Server 2000/2005
- ASP Email, ASP Upload, ASP Jpg, JMail
- POP3/SMTP/Webmail
- FTP, HTTP File Manager
- Microsoft FrontPage 2000 Server Extentions,
- CGI Scripting In Perl & C
- 99.9% Server uptime
- 24/7/365 Email & Helpdesk support
- Weekly Backup
Linux hosting

Thông Tin
Cá Nhân
Cá    
Nhân
++
Bán Chuyên Nghiệp
Bán Chuyên Nghiệp ++
Chuyên Nghiệp
Doanh Nghiệp
TM Điện Tử
Server đặt tại

Nhà cung cấp Server

Dung lượng
200 MB
400 MB
700 MB
1000 MB
1500 MB
3000 MB
5000 MB
Băng thông
3GB
7GB
10GB
15GB
20GB
30GB
50GB
Email POP3/webmail
10
15
50
70
100
150
500
Subdomain
0
2
3
5
10
20
30
PHP5 , GD2
mySQL5
1
2
3
5
7
9
15
Chi phí
27.000
 
45.000
 
81.000
 
108.000
 
135.000
 
234.000
 
360.000
 
Thanh toán
1 Năm
1 Năm
1 Năm
1 Năm
6 tháng
6 tháng
6 thángWindows Hosting
Thông Tin
Cá Nhân
Cá    
Nhân
++
Bán Chuyên Nghiệp
Bán Chuyên Nghiệp ++
Chuyên Nghiệp
Doanh Nghiệp
TM Điện Tử
Server đặt tại
Nhà sản xuất Server
Dung lượng
200 MB
400 MB
700 MB
1000 MB
1500 MB
3000 MB
5000 MB
Băng thông
3GB
7GB
10GB
15GB
20GB
30GB
50GB
Email POP3/webmail
10
15
50
70
100
150
500
Subdomain
0
2
3
5
10
20
30
ASP / ASP.net / PHP
ASP.net 2.0 / 3.5
MS SQL
0
0
1
2
3
4
5
mySQL
0
1
1
2
3
4
5
Chi phí
27.000
 
45.000
 
81.000
 
108.000
 
135.000
 
234.000
 
360.000
 
Thanh toán
1 Năm
1 Năm
1 Năm
1 Năm
6 tháng
6 tháng
6 thángCác dịch vụ cộng thêm :

Bandwidth:
 -Mỗi 1GB bandwidth tiếp theo: 54.000 VNĐ/tháng